KANCELARIA

PRZEPISY PRAWA

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

WZORY WNIOSKÓW

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

KONTAKT


Zastępca Ewy Dubaniewicz Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier Kancelaria Komornicza nr I w Białymstoku

15-282 Białystok
ul. Piękna 1 lokal 203-205

 

Km 824/22

                                           OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz Zastępca Agnieszka Kosacka -Bobier, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-02-2024 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul Mickiewicza 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości obejmującej dwie działki o numerach geodezyjnych 1770 i 2105 o łącznym obszarze 0,0813 ha, zabudowane budynkiem mieszkalnym murowanym dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym
o powierzchni zabudowy 82 m2, położonej pod adresem: 18-100 Łapy, ul. Łąkowa 2, dla której Sąd Rejonowy
IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00248094/3.
Suma oszacowania wynosi 416 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 312 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 600,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika : Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Białymstoku 83 12405211 1111 0000 4922 9219 lub w kasie kancelarii komornika (wpłacona kwota rękojmi musi znaleźć się na koncie komornika lub może być wpłacona bezpośrednio w kancelarii komornika najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg tj. 22-02-2024 r.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

                                                                                  Komornik Sądowy
                                                               Zastępca Ewy Dubaniewicz Agnieszka Kosacka-Bobier

KANCELARIA | PRZEPISY PRAWA | WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA | WZORY WNIOSKÓW | LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI | LICYTACJE RUCHOMOŚCI | KONTAKT
Created by Rutcom