KANCELARIA

PRZEPISY PRAWA

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

WZORY WNIOSKÓW

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

KONTAKT


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz Kancelaria Komornicza nr I

15-282 Białystok
ul. Piękna 1 lokal 203-205

NIP: 542-119-94-15
REGON: 050833445

Km.261/20

                                               OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-09-2022 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul Mickiewicza 103 w sali nr XV odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości obejmującej dwie działki o numerach geodezyjnych 1770 i 2105 o łącznym obszarze 0,0813 ha, zabudowane budynkiem mieszkalnym murowanym dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym, o powierzchni zabudowy 82 m2, położonej pod adresem: 18-100 Łapy, ul. Łąkowa 2, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1B/00248094/3.
Suma oszacowania wynosi 297 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 222 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 700,00 zł.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

                                                                                      Komornik Sądowy
                                                                                      Ewa Dubaniewicz

KANCELARIA | PRZEPISY PRAWA | WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA | WZORY WNIOSKÓW | LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI | LICYTACJE RUCHOMOŚCI | KONTAKT
Created by Rutcom