KANCELARIA

PRZEPISY PRAWA

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

WZORY WNIOSKÓW

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

KONTAKT


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz Kancelaria Komornicza nr I

15-282 Białystok
ul. Piękna 1 lokal 203-205

NIP: 542-119-94-15
REGON: 050833445

Km.125/20

                                                 OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz (tel. 085 7411287) ogłasza, że: w dniu 15-10-2021 r. o godz.10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy
ul. Mickiewicza 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiących całość gospodarczą na którą składają się :
- działki o numerach geodezyjnych 527/26 i 527/28 o łącznej powierzchni 0,0300 ha, niezabudowane, położone pod adresem: 16-070 Choroszcz, Klepacze, (obręb ewidencyjny nr 10), dla których IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00235536/0 oraz działki o numerach geodezyjnych 527/23 i 527/21 o łącznym obszarze 1,1873 ha, zabudowane budynkami gospodarczymi i produkcyjnymi, położone pod adresem: 16-070 Choroszcz, Klepacze ul.Niewodnicka 103 (obręb ewid. nr 10), dla których Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00230075/5.
Łączna suma oszacowania nieruchomości wynosi 1 503 168,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 127 376,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 150 316,80 zł.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika : Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Białymstoku
83 12405211 1111 0000 4922 9219 lub w kasie kancelarii komornika (wpłacona kwota rękojmi musi znaleźć się na koncie komornika lub może być wpłacona bezpośrednio w kancelarii komornika najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg tj. 14-10-2021 r
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
                                                                                                                   Komornik Sądowy
                                                                                                                     Ewa Dubaniewicz

KANCELARIA | PRZEPISY PRAWA | WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA | WZORY WNIOSKÓW | LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI | LICYTACJE RUCHOMOŚCI | KONTAKT
Created by Rutcom