KANCELARIA

PRZEPISY PRAWA

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

WZORY WNIOSKÓW

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

KONTAKT


KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

EWA DUBANIEWICZ
Kancelaria Komornicza

15-282 Białystok
ul. Piękna 1 lokal 203-205

NIP: 542-119-94-15
REGON: 050833445

Km.846/18

                                                                   OGŁOSZENIE O LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz (tel. 085 7411287) ogłasza, że: w dniu 28-08-2020 r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr XV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości w postaci :
- działka oznaczona numerem geodezyjnym 640/3 i obszarze 0,2098 ha, położona pod adresem : 16-070 Choroszcz, wieś Dzikie-Kolonia nr 46A (obręb ewidencyjny 0030 Żółtki), zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (budynek niepodpiwniczony, murowany z garażem 2 stanowiskowym zintegrowanym z bryłą budynku) o powierzchni zabudowy ok. 428 m2, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą o nr KW BI1B/00076096/0.
Suma oszacowania wynosi 978 991,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 652 660,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 97 899,10 zł.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika : Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Białymstoku
83 12405211 1111 0000 4922 9219 (wpłacona kwota rękojmi musi znaleźć się na koncie komornika
w dniu roboczym poprzedzającym przetarg tj. 27-08-2020 r.)
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

                                                                                                         Komornik Sądowy
                                                                                                          Ewa Dubaniewicz

KANCELARIA | PRZEPISY PRAWA | WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA | WZORY WNIOSKÓW | LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI | LICYTACJE RUCHOMOŚCI | KONTAKT
Created by Rutcom