KANCELARIA

PRZEPISY PRAWA

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

WZORY WNIOSKÓW

LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI

LICYTACJE RUCHOMOŚCI

KONTAKT


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewa Dubaniewicz Kancelaria Komornicza nr I

15-282 Białystok
ul. Piękna 1 lokal 203-205

NIP: 542-119-94-15
REGON: 050833445Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku
Ewa Dubaniewicz Kancelaria Komornicza nr I

ul. Piękna 1 lokal 203-205
15-282 Białystok
Tel./Fax: 85 741 12 87  


 

PROTEST

Komunikat Krajowej RadKomorniczej :

W dniu 18 listopada, podczas wykonywania czynności, we własnej
kancelarii, została brutalnie zamordowana jedna z Naszych Koleżanek,
Komornik przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, Ewa Kochańska.

Łączymy się myślami z Rodziną Naszej Koleżanki, mając jednocześnie
świadomość, iż mogło to spotkać każdego z nas. Jako komornicy
sądowi uważamy, że niezbędna jest nasza stanowcza reakcja na ten
bestialski czyn.

W geście protestu przeciwko wszelkim przejawom agresji wobec
komorników sądowych i ich pracowników, w najbliższy poniedziałek
oraz dniu pogrzebu Naszej Koleżanki, kancelarie pozostaną
zamknięte i nie będą wykonywać żadnych czynności o charakterze
zewnętrznym, jak na przykład, odbieranie poczty, dokonywanie
przelewów, wydawanie zaświadczeń itp., a przez cały tydzień nie
będziemy przyjmować stron postępowań
Do ustawowych zadań komornika sądowego należy:

  • egzekucja świadczeń pieniężnych,
  • egzekucja świadczeń niepieniężnych,
  • zabezpieczenie roszczeń,
  • doręczanie korespondencji sądowej,
  • sporządzanie protokołów stanu faktycznego oraz spisu inwentarza.

 

W celu wykonywania ustawowych zadań w sposób sprawny i terminowy kancelaria została wyposażona w nowoczesną infrastrukturę oraz posiada dostęp do niezbędnych narzędzi.

 

Kancelaria korzysta z najnowszych rozwiązań w procesie pozyskiwania informacji odnośnie majątku dłużnika, takich jak:

  • OGNIVO– aplikacja internetowa umożliwiająca ustalanie rachunków bankowych oraz elektroniczną wymianę informacji dotyczących w szczególności rozliczeń. System składa się z wielu dedykowanych modułów.
  • PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)-systemu umożliwiającego elektroniczne przesyłanie wniosków do ZUS – EKS.
  • CEPiK– Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – system informatyczny korzystający z centralnej bazy danych. Baza zawiera informacje dotyczące pojazdów oraz ich właścicieli
  • CBDKW - Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych umożliwiająca ustalanie nieruchomości na obaszarze całego kraju
Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez  Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Ewę Dubaniewicz w zakładce "Przepisy prawa" "RODO"

KANCELARIA | PRZEPISY PRAWA | WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA | WZORY WNIOSKÓW | LICYTACJE NIERUCHOMOŚCI | LICYTACJE RUCHOMOŚCI | KONTAKT
Created by Rutcom